Тази страница е посветена на живота и поученията на Стареца Паисий Светогорец, така както са отразени в книгите написани за него и от него.

Страницата е създадена за да се ползва от българите живеещи в чужбина и в отечеството ни, които нямат достъп до неговите преведени на български език книги.

Първоначално поместваме книгите "Старецът Паисий от Света Гора", "С болка и любов за съвременния човек", "За семейния живот" и "Животът на Стареца Пaисий".

Тези книги са помогнали на много хора в трудни моменти. Тук те могат да бъдат четени, изтегляни и разпечатвани без ограничения от всеки желаещ.

В страницата са включени и други духовни книги за тези читатели, които желаят да се запознаят по-подробно с учението на светата православна вяра.