Това е страница посветена
на cветото Възкресение
Христово.
В нея се съдържат слова,
молитви, беседи, проповеди
и книги отнасящи се
до Светото Христово
Възкресение, както и до други
църковни празници.