За живота и добродетелите на Пресвета Дева Мария
от зачатието Й до рождеството на Нейния Син и Бог,
нашия Господ Иисус Христос,
във Витлеем Иудейски

Предисловие

За подражанието на Пресвета Богородица

За подражанието на добродетелите на Пресвета Дева Мария

За благоговението към Божията благодат

За запазването на Божията благодат

За преуспяването в духовното усъвършенстване

За предаването на себе си на Господа

Трябва да се предадем на Господа всецяло и завинаги

За ползата и сладостта на уединението

За избирането на състояние в живота

За опазването на чистотата

За истинското величие

Божията благодат се изпраща на смирените

Истинската слава е в християнското смирение

Смирените не се превъзнасят пред хората с високите си достойнства

За мъдростта на вярата

За покорността на вярата

За благоговейния ни стремеж към приемането на Господа в тайнството на Светото Причастие

За чувствата, изпълващи душата след приемането на Светите Тайни

За разсейването по време на причастяването

За спасителността на причастяването със Светите Тайни

За любовта към ближния

За величието на Божеството

За Божието милосърдие

За благодарността към Бога за Неговите благодеяния

Трябва да посещаваме само благочестивите хора

За предмета на нашите беседи

За истинската дружба

За упованието на Господа

За послушанието