Кондак 1

Поборниче Воеводо, Царю на небето и земята, като видяха Тебе, нашия Просветител, да се кръщава от раб на Иордан, небесата се ужасиха и цялата земя се потресе, Ангелите се удивиха и цялото творение се зарадва. А ние, недостойните, благодарствено Ти зовем: Ти си дошъл при митари и грешници, за да умиеш във водите греховете на човеците.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Икос 1

Дойдете днес, Ангелски сили, гледащи Владиката Христа да идва към Иорданските струи, за да очисти греха на Адам и съзерцавайки такова Божие тайнство, със страх прославете Неговото велико снизхождение, защото Бог се уподоби на човеците и непознал грях, идва като Агнец Божий да вземе греховете на света. Затова, прославяйки Божественото Христово явяване, възпейте Му, както във Витлеем, славословия:

Слава на Тебе, Сине Божий, дошъл в този свят от Отца от небето; слава на Тебе, Всевишни Боже, слязъл до образ на раб.

Слава на Тебе, Спасителю на света, идващ при Иоан да се кръстиш като човек; слава на Тебе, Просветителю на творението, понесъл на Себе Си като нов Адам греховете на падналия Адам.

Слава на Тебе, безначална Светлина, пожелал да изгрее на Иордан за целия свят великата зора на просвещението; слава на Тебе, Слънце на правдата, възжелал да дариш на човеците светоносното утро на благодатта в Твоето Богоявление.

Слава на Тебе, дошъл да умиеш света от древната прелест; слава на Тебе, показал ни великата тайна на благочестието.

Слава на Тебе, извършил за нас велики чудеса над големите води; слава на Тебе, просветил небесата и цялата земя със светлината на познанието.

Слава на Тебе, потопил мисления фараон в Иорданските струи; слава на Тебе, привел към вечен живот новите хора във водите на кръщението.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 2

Видял духом Твоето пришествие в света, Христе, Божественият Предтеча дойде от пустинята на Иордан, радостно зовейки към хората: приближи се и се яви нашето избавление, покайте се, очистете се с вода и побързайте да Го посрещнете, и просветени с чисти помисли, с чисти души и нескверни уста Му пейте с веселие: Алилуия.

Икос 2

Откривайки небесно познание, светилникът на Светлината, великият Предтеча въззова към хората: очистете се, защото ето, иде Христос, за да избави света от тление и да освободи от осъждане първосъздадения Адам. Да се възрадва Иорданската пустиня и да разцъфти като крин, и цяла земя пророчески да се възрадва. Пригответе пътя Господен и прави правете пътеките на нашия Бог, и пейте Му всички с веселие:

Слава на Тебе, неизказана Светлина, пред-явена от светилника на света; слава на Тебе, непостижимо Слово, предсказано от Твоя глас и Предтеча.

Слава на Тебе, очистителен Огън, изтребващ всяка нечистота със своето действие; слава на Тебе, благодатен Извор, освещаващ всяко човешко естество.

Слава на Тебе, Творец на небето и земята, пожелал да се кръстиш от раб; слава на Тебе, Единородни Сине, благоволил да се явиш на Иордан.

Слава на Тебе, Царю на правдата, на Когото Предтечата се побоя да развърже ремъка на обущата; слава на Тебе, Владико на творението, чрез Когото целият човешки род се развесели при Твоето кръщение.

Слава на Тебе, Предвечни Боже, защото Твоето явяване просвещава и вразумява младенците; слава на Тебе, Светлина на света, Чието пришествие просветлява и умъдрява слепците.

Слава на Тебе, защото у Тебе е изворът на живота; слава на Тебе, защото в Твоята светлина виждаме светлина.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 3

Познал силата на Твоето Божество, Христе, Предтечата, когато със страх Те видя да идваш на Иордан, се зарадва духом и потрепери, посочвайки Те с ръка и казвайки на хората: Този е, Който ще избави света от тление. Този е, Който ще ни освободи от скърбите. Този е, Който вместо роби ще ни направи синове Божии. Той вместо тъмнината ще просвети човеците с водата на Божественото кръщение. Този е Агнецът Божий, вземащ греховете на света: да Го посрещнем и да въззовем: Алилуия.

Икос 3

Имайки богатство от милосърдие, Ти си дошъл при грешниците и митарите на Иорданските води, Иисусе, не търпейки да гледаш човешкия род, измъчван от дявола, дошъл си, за да кажеш отново на падналия Адам: “Къде си? Не се крий от Мен, защото искам да те видя, макар и да си гол и беден, Аз се уподобих на тебе, за да не се срамуваш”. Затова проповядваме Твоето велико снизхождение и Ти зовем:

Слава на Тебе, добри Пастирю, пожелал да потърсиш заблудената овца; слава на Тебе, Единородни Сине, дошъл да я вземеш на раменете Си.

Слава на Тебе, безмерна Милост, слязъл долу при падналите човеци; слава на Тебе, неизказана Любов, издигнал горе отчаяните люде.

Слава на Тебе, укрепил отпадналите ръце на бедните; слава на Тебе, изцелил разслабените колене на нищите.

Слава на Тебе, развеселил жадуващата пустиня като Ливан; слава на Тебе, направил Иорданската пустиня да разцъфти като Кармил.

Слава на Тебе, Милостиви, защото не угасяваш тлеещ лен; слава на Тебе, Дълготърпеливи, защото не погубваш преломена тръст.

Слава на Тебе, дошъл да потърсиш и спасиш погиналите; слава на Тебе, пожелал да призовеш отхвърления Адам.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 4

С буря от помисли на съмнение бе изпълнен Предтечата, Христе Царю, когато Ти като човек си дошъл на реката и си пожелал да приемеш рабско кръщение от него, казвайки: простри ръката си и се докосни до главата Ми, и отхвърли целия ужас, извършвайки заповяданото. Тогава Предтечата се изпълни с трепет и въззова: Защо си дошъл при раб, Господи, Който си чист от сквернота? Защо ми заповядваш това, което е по-високо от мен? Нито съм изброил звездите на небесната висота, нито съм измерил земята. Как да кръстя Носещия творението в Своята длан? Как светилникът да просвети Светлината? Как рабът да положи ръка върху Владиката? Аз трябва да се кръстя от Тебе и да Ти пея: Алилуия.

Икос 4

Като чу Човеколюбецът Господ смирените в своята висота слова на Предтечата и видя неговия страх, му каза: добре е, о, Иоане, че благоговееш пред Мене, но остави сега и отхвърли всяка боязън, защото трябва да Ми послужиш и така да изпълним всяка правда, та чрез Мене да се очистят греховете на всички човеци. Слушайки Твоите човеколюбиви слова, с любов Ти зовем:

Слава на Тебе, Христе, истинска Светлина, защото милостта и истината се срещнаха в Теб; слава на Тебе, Царю на правдата, защото правдата и мирът се целунаха в Теб.

Слава на Тебе, Пресладки Иисусе, защото Твоята истина възсия от земята във Витлеем; слава на Тебе, Всемилостиви Спасителю, защото Твоята правда надникна от небесата на Иордан.

Слава на Тебе, наше Очищение, защото чрез водите на кръщението ни избелваш повече от сняг; слава на Тебе, наше Просвещение, защото чрез струите на благодатта създаваш чисто сърце в нас.

Слава на Тебе, приклонилия небесата и слязъл, Който пожела да преклониш Своята глава под ръката на Предтечата; слава на Тебе, покриващия с води Своите височини, Който благоволи да се потопиш в Иорданските води.

Слава на Тебе, Господи на силите, от Когото всички се боят и треперят, заповядал на Предтечата да отхвърли всяка боязън; слава на Тебе, Отче на щедростите, Чиято милост е безмерна и неизследима, благоволил да покриеш греховете на света със Своята милост.

Слава на Тебе, родил се от Дева, Спасителю наш, посети ни с Твоето неизказано снизхождение; слава на Тебе, явил се на целия свят, Христе Боже наш, освети ни с Твоето Божествено явяване.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 5

Като Боготечна Струя на благостта, Ти, Господи, си влязъл в Иорданските струи, за да умиеш човешкия грях във водите. Те се изпълниха с ужас, като видяха Твореца на небето и земята оголен в реката и приемащ кръщение от раб. Ангелските сили се удивляваха, река Иордан връщаше назад своите струи, не можейки да търпи огъня, изгарящ водите ѝ, защото не бе обичайно да умива Чистия и да изтрива Безгрешния. Затова весели се, река Иордан, и да се радват изворите и езерата, всички бездни и морета, защото днес водното естество се освети и се избави от скрития там княз на тъмнината, и цялото творение да се весели и да пее с нас: Алилуия.

Икос 5

Като видя Тебе, Владиката на творението, потопен във водите, за да потопиш греховете на целия свят, и оголен, за да облечеш Адамовата голота в дрехата на славата, Божественият Иоан потрепери духом и въззова към Тебе, Агнеца Божий, очистващ съгрешенията на света: “Не смея да се докосна до Твоята глава, Владико, Сам ме освети и просвети, защото Ти си Живот, Светлина и Мир на света”. Но по Твоите думи със страх положи десницата си върху Твоята Божествена глава, и като Те кръсти, Безгрешния, с радост въззова към Тебе:

Слава на Тебе, Агънче Божий, дошъл да вземеш на Себе Си греховете на целия свят; слава на Тебе, милосърдни Спасителю, пожелал да потопиш греховете на всички човеци в Иорданските води.

Слава на Тебе, умил от нас греховните скверноти; слава на Тебе, опростил Адамовото престъпление.

Слава на Тебе, развеселил всички човеци на земята с Твоето Богоявление; слава на Тебе, просветил целия свят с Твоето кръщение на Иордан.

Слава на Тебе, обеднял до образ на раб заради нас; слава на Тебе, обогатил ни със Своята нищета.

Слава на Тебе, победил докрай властта на врага с Твоето смирение; слава на Тебе, започнал да създаваш Царството Божие на земята в Твоето кръщение.

Слава на Тебе, показал на Иордан пътя на спасението на падналите човеци; слава на Тебе, възсиял там за верните светлината на Твоето Богопознание.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 6

Дивният проповедник и Предтеча Иоан изрече много слова на идващите хора, за да приготви път пред Тебе, Господи, но замълча, когато Ти дойде на Иордан, защото Сам му каза: “Не ти казвам: кажи ми това, което казваш на беззаконните и на което учиш грешните, но Ме кръсти мълчаливо”. Защото не подобаваше да се издига човешки глас пред дошлото Слово Божие и пред извършващото се велико тайнство, когато Ангелите Божии със страх предстояха и цялото творение потрепери. Затова и ние в дълбоко мълчание и велико благоговение зовем в сърцето си: Алилуия.

Икос 6

Възсия на Иордан велико просвещение и страшно тайнство за целия свят, когато Ти, Владико Христе, като се кръсти от Иоан, веднага излезе от водата, “въздигайки света със Себе Си”, и за Теб се отвориха небесата, които някога Адам бе затворил за себе си и за родените от него, където родените и възродените от Теб човеци да възлязат в райските обители, където с радост да Ти пеят:

Слава на Тебе, Царю на света, разрушил преградата, създадена от врага; слава на Тебе, Подателю на милост, отново отворил рая, затворен от непослушанието.

Слава на Тебе, показал на Иордан небето, затворено някога от греха, отново отворено; слава на Тебе, обещал отсега да показваш Ангелите да възлизат и слизат.

Слава на Тебе, наклонил небесата със Своето слизане на земята; слава на Тебе, издигнал земята до небето с Твоето кръщение.

Слава на Тебе, открил на целия свят неизказаните Божии тайни с отварянето на небесата; слава на Тебе, преподал на всички верни пресветото Божие благословение с откриването на горния свят.

Слава на Тебе, затворил небесата при Илия, не ни затваряй вратите на Твоето милосърдие; слава на Тебе, отворил небесата на Иордан, отвори ни вратите на Твоя Божествен Чертог.

Слава на Тебе, явил ни бездна от човеколюбие при Твоето кръщение, издигни от земните бездни всички, достигнали до вражеско отчаяние; слава на Тебе, дарил възлизане до третото небе на Твоите избрани, възнеси в небесните жилища и нас, падналите в дълбочината на греха.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 7

Като искаше да спаси света, погиващ в грехове, Човеколюбивият Господ яви великото тайнство на Своето Троическо Богоявление и както в началото на сътворението на света Дух Божий се носеше над водите като Подател на живота, така и при Твоето кръщение, Господи, когато на река Иордан си пожелал да обновиш и просветиш погиващия човешки род и цялото творение, въздишащо с нас, Същият Дух Свети пак слезе от отворените небеса във вид на гълъб и застана над Тебе, Господи, като над нов Адам, за да пребъдва отсега в новите хора, възродени от банята на кръщението, и така, облечени в сила свише, да започнат да ходят с обновен дух, пеейки на Бога: Алилуия.

Икос 7

Ново творение си показал, Владико на творението, в спасителното кръщение от Иоан, защото, ако както при Ной си потопил греховете на първия свят, така и в Иорданските води пак си потопил греховете на целия свят, защото правиш земнородните ново творение чрез огън, Дух и вода, извършвайки странно възраждане и чудно обновление. Чрез Духа възсъздаваш душата, чрез водата освещаваш тялото и така тайнствено чрез водата правиш Църквата многодетна, та винаги да Ти зовем:

Слава на Тебе, Създателю на творението, наклонил небесата и слязъл на Иордан; слава на Тебе, Спасителю на света, отворил небесата и явил ни Божествения Дух.

Слава на Тебе, Всеблаги, защото Твоят благ Дух ни води в земята на правдата; слава на Тебе, Всещедри, защото Същият Твой Дух ни очиства от всяка сквернота.

Слава на Тебе, обновил чрез вода и Дух нашето естество, овехтяло от греха; слава на Тебе, дарил в Иорданските води многосветлото просвещение чрез огъня на Божеството.

Слава на Тебе, Христе, чрез Светия Твой Дух преподал на Твоите верни при кръщението всички Божествени сили за живот и благочестие; слава на Тебе, Иисусе, направил ни причастници на Божественото естество чрез слизането на Светия Твой Дух.

Слава на Тебе, открил на човеците чистото Богопознание чрез почиващия върху Теб Дух на премъдрост и разум; слава на Тебе чрез слизането на Божия Дух върху Теб излял върху нас дух на съвет и крепост, на знание и благочестие, дух на страх Божий.

Слава на Тебе, изгорил главата на змията със струите на Иордан; слава на Тебе чрез явяването на Духа Божий във вид на гълъб, призовал ни към гълъбова кротост и девствена чистота.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 8

Странно и дивно бе явяването на Света Троица на Иордан: първо Възлюбеният Син се яви в плът, кръщаван от раб, веднага Дух Свети слезе във вид на гълъб, а след това Пребожественият Отец въгласи от небето, свидетелствайки: Този е Моят Възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение[1]. О, велико и преславно тайнство: Господ загърмя от небесата и Всевишният даде Своя глас, за да се сбъдне пророчеството на праотеца Давид: Гласът Господен се носи над водите, Бог на славата, Господ загърмя над големите води. Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен[2]. Затова и ние с недостойни уста Ти зовем от дълбините на душата си: Алилуия.

Икос 8

Целият си във висините, Иисусе, и винаги седиш на небесата с Отца, но не отстъпваш и от земята, роден по плът от чиста Дева във Витлеем, а сега се явяваш на целия свят на Иордан, за да просветиш седящите в тъмнина и смъртна сянка със светлината на Твоето Богоявление. Затова, просветени от светлината на Троическото Откровение, зовем на Теб, явилия се Бог, видян на земята и просветил света:

Слава на Тебе, Сине Божий, покланяем във висините с Отца и Духа; слава на Тебе, Сине на Отца, славословен от Предтечата на земята.

Слава на Тебе, седящ отдясно на Отца, проповядван от гласа на Отца от небесата; слава на Тебе, въплътил се заради нас, наречен от Него възлюбен Син за целия свят.

Слава на Тебе, явен в Иорданските струи, показал незалязващата Светлина на Света Троица; слава на Тебе, кръстен от ръката на раб, направил нас, робите, синове Божии чрез банята на пакибитието.

Слава на Тебе, Извор на живота и безсмъртието, привел ни към първото благородство на рая чрез раждането от вода и Дух; слава на Тебе, Творче на небето и земята, устройващ ново небе и нова земя на Твоята правда чрез огненото кръщение.

Слава на Тебе, Изток на изтоците, просветил с Твоето кръщение спящите в тъмнина и сянка; слава на Тебе, Светлина от Светлина, озарил душите ни с незримата Светлина на Твоя Дух.

Слава на Тебе, безначални Царю, умил прародителския грях в чистите струи на Твоето кръщение; слава на Тебе, Владико на творението, всебогато напоил жадуващите хора с водата на вечния живот.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 9

Цялото Ангелско естество се удиви на великото тайнство на Твоето Богоявление, Христе: защото изтлелия от греха Адам си обновил в Иорданските струи и с Твоето кръщение си съкрушил главите на змиите, загнездени там, и така “си открил дъното” на сатанинската бездна, за да ни избавиш от “дълбоките води”, и да започнеш да съзиждаш Твоето Царство, което не е от тоя свят, и за което предрече Давид и каза: Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове[3], което и ние прославяме с небесните воинства и Ти зовем: Алилуия.

Икос 9

Божественият вития и Ангел Божий, предречен от Малахия, великият Предтеча, единствен от човеците се сподоби, Господи, да види слизането на Духа в Твоето кръщение и да чуе гласа на Отца от небесата, свидетелстващ за Твоето Богосиновство, за да бъде на целия свят пръв проповедник на Троическото Богоявление. Той в ранно утро свидетелстваше на хората и казваше: Видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него[4], видях и свидетелствах, че Този е Син Божий. А ние, приемайки това Богооткровено свидетелство, прославяме Твоето Богоявление, Христе, и Ти пеем:

Слава на Тебе, предвечни Боже, засвидетелстван от небето чрез явяването на Светия Дух; слава на Тебе, Агнец непорочен, проповядван на земята от гласа на Предтеча.

Слава на Тебе, отворил ни затворения рай чрез отворените врати на небето над Иордан; слава на Тебе, Милост предвечна, явил на човеците нов свят чрез Твоето кръщение в Иорданските води.

Слава на Тебе, Царю на света, възвестил мир и спасение на земята; слава на Тебе, Слънце на правдата, възсиял в душите ни светлината на Твоята правда.

Слава на Тебе, явил ни Светия Дух в Твоето Богоявление, за да влезем с чист дух в Твоя небесен чертог; слава на Тебе, показал ни Небесния Отец в Твоето кръщение, за да бъдем Негови синове всички, право вярващи в Него.

Слава на Тебе, с Дух и огън преславно просвещаващ очерненото от греха наше естество; слава на Тебе, пресветло очистващ с вода и Дух нашата немощ, изтляла от страстите.

Слава на Тебе, явилия се в плът Бог, обновил целия свят в Иорданските струи; слава на Тебе, вземащия на Себе Си греховете на света, потопил прародителския грях във водите на кръщението.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 10

Като искаше да спасиш падналото и обедняло наше естество, Христе Спасителю, Ти си дошъл на река Иордан при грешниците и митарите и си приел кръщение от Иоан, след като се кръстиха всички човеци, за да вземеш на Себе Си човешките грехове, потопени във водите като Агнец Божий и оттогава да бъдеш готов доброволно да отидеш на заколение, за да изкупиш греховете на целия свят с Твоята драгоценна Кръв. Затова си се потопил в Иорданските струи, та погребвайки се там, да се подготвиш за смъртно кръщение, за което си казал, отивайки на страдание: С кръщение трябва да се кръстя, и колко ми е мъка, докато се свърши това[5]. Затова благодарствено Ти пеем: Алилуия.

Икос 10

Царю Предвечни, Христе Иисусе! Ти си дошъл на Иордан, откривайки се на целия свят, за да избавиш от осъждане първосъздадения Адам като всемилостив Съдия, Единствен изпитващ сърцата на всички, и да дадеш нов живот на човеците. Затова, взел в ръка очистващата лопата, всемъдро си очистил гумното на света, разделяйки като Пастир овците от козите. Сподоби и нас, кръстените в името на Пресвета Троица, всеусърдно да търсим в този живот дясната част на спасяваните, за да Ти бъде угодно да зовем:

Слава на Тебе, Архииерею, преминал небесата и онебесил цялата земя с Твоето кръщение; слава на Тебе, велик Пастирю на овците, дошъл при Твоето стадо на Иордан.

Слава на Тебе, основал земята върху водите и обновил цялата наша земя в Иорданските води с благодатта на Духа; слава на Тебе, утвърдил второ небе над водите и направил Твоята Църква ново небе с водите на кръщението.

Слава на Тебе, Извор на нашия живот, призовал жадуващите Твои люде към изворите на спасението; слава на Тебе, Проповедниче на вечната правда, утолил нашата духовна жажда без пари и сребро.

Слава на Тебе, защото, бидейки богат в милостта, с преголяма любов си ни възлюбил; слава на Тебе, защото нас, умъртвените от грехове, си оживотворил с водите на кръщението.

Слава на Тебе, погребал се в Иорданските струи, та и ние да се погребем с Теб в Твоето кръщение, смърт и възкресение; слава на Тебе, облякъл се в Иорданските води като в чиста дреха, та и ние чрез Теб да се облечем в светлите дрехи на правдата и чистотата.

Слава на Тебе, разрушил с Твоята плът преградата на враждата, та и нас, които сме далеч в морето, да приведеш близо до Себе Си; слава на Тебе, примирил Твоите люде в едно Твое Тяло, та и нас, странници и пришълци, да съединиш в една Божия Църква.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 11

Цялото творение да Ти пее нова песен, Христе, родил се от Дева и кръщаващ се днес в Иордан, и да се веселят духовно всички човеци, прославяйки светлото тържество на нашето просвещение и с божествения Григорий да възпеят, казвайки: “Време за възраждане е - да се възродим свише, ден на въздигане е - да се облечем в новия Адам, празник на просвещението е - да се просветим божествено”, за да започнем да ходим с обновен дух и винаги да пеем с Ангелите небесната песен: Алилуия.

Икос 11

Светла и самосиятелна Светлина, Христе, единосъщна Светлина на Единосъщния Отец! Запалил като светилник посред Иордан Твоята пречиста плът, Ти си възсиял като слънце и си дарил на вселената в Твоето кръщение великата и невидима светлина на Твоята благодат и истина, просвещавайки всеки човек, идващ в света, та хората, седящи в тъмнина и смъртна сянка, да я видят и да тръгнат след нея. Просвети във великия ден на Светлините и нас, още блуждаещи в тъмата на греха, та като се просвещаваме, обновяваме и издигаме, да Ти пеем:

Слава на Тебе, Просветителю на света, дошъл да ни кръстиш с Дух Свети и с огън; слава на Тебе, Спасителю на грешните, пожелал да ни издигнеш от дълбините на греха.

Слава на Тебе, безначална и вечна Светлина, очистваща сквернотата на душите ни във водите на кръщението; слава на Тебе, Светлина, по-висока от всички светлини, озаряваща верните в светлината на Твоите светии.

Слава на Тебе, Сияние от славата на Отца, прогонил тъмата на неведението с Твоето явяване; слава на Тебе, живеещ в непристъпна светлина, озарил ни със светлината на Богопознанието чрез Твоето кръщение.

Слава на Тебе, Светлина от Светлина, изгряла в тъмнината, очисти ни от тъмнината на греховете; слава на Тебе, Слънце на правдата, възвестяващо утрото на спасението, настави ни в светлината на добрите дела.

Слава на Тебе, незалязваща Светлина, възсияла на Иордан, озари ни в Твоята светлина с непомръкващата светлина на Пресвета Троица; слава на Тебе, образ на пресветлата ипостас на Отца, приведи ни към чудния, нестареещ живот чрез банята на пакибитието.

Слава на Тебе, Победителю на смъртта, избави ни от вечна смърт; слава на Тебе, Началниче на живота, напъти ни към вечния живот.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 12

Божията благодат, спасителна за всички човеци, се яви днес в Твоето кръщение, Христе Спасителю: защото Ти, Едничък Чист, дойде на Иордан, за да очистиш човешките съгрешения и да съкрушиш главите на загнездените там змии, и да дариш спасителната благодат на кръщението на нашите души и тела. Затова с благочестие прилежно да се притечем към пречистия Извор, за да почерпим с веселие водата на живота, защото благодатта на Духа невидимо се подава на всички, черпещи от нея с вяра, и тайните дарове и познанието на Духа, Спасителю, та всички благодарствено да Ти пеем: Алилуия.

Икос 12

Възпявайки Твоето спасително Богоявление, Христе, всички прославяме Твоето Божествено кръщение в Иорданските води от Иоан, покланяме се на Твоето неизказано снизхождение към падналите човеци и вярваме с Предтечата, че Ти наистина си Агнецът Божий, вземащ на Себе Си от Иорданските води греховете на целия свят, за да ги умиеш и изкупиш с Пречистата Твоя Кръв. Затова Те молим: понеси и нашите безчислени грехопадения и не ни лишавай във великия ден на Светлините от Твоето благодатно възраждане, та с чисто сърце благодарно да Ти зовем:

Слава на Тебе, Сине Божий, направил да изгрее над Иорданските води велика светлина за просвещение на целия свят; слава на Тебе, предвечни Боже, явил велика благодат и човеколюбие на всички човеци в Твоето кръщение.

Слава на Тебе, Спасителю на заблудените, дошъл на Иорданските струи да потърсиш заблудените в безпътица човеци; слава на Тебе, Победа на живота, благоволил да дариш нов, чист живот, не по плът, но в обновлението на духа.

Слава на Тебе, Владико на живота и смъртта, притъпил жилото на смъртта и възсиял нетленен живот с Твоето явяване; слава на Тебе, Творче на небето и земята, развеселил горното небе и земя на бреговете на Иордан в Твоето кръщение.

Слава на Тебе, Царю на царуващите, защото отсега царството на света започва да се преобразява в Твое Царство; слава на Тебе, Господи на господстващите, защото днес небесата се отварят за всички, желаещи да се спасят и цялото наше естество започва да се избелва.

Слава на Тебе, Спасителю наш, дошъл на Иордан, спаси ни не поради делата на праведност, но по Твоята велика милост; слава на Тебе, Христе Боже, осветил водното естество, напой жадната ми душа с водите на благочестието по Твоята неизказана благост.

Слава на Тебе, Единородни Сине и Слове Божий, насити сърцето ми с явяването на Твоите слова; слава на Тебе, всесилни Боже, Който Едничък правиш чудеса, стопли хладната ми душа с познанието на Твоите чудеса.

Слава на Тебе, Сине Божий, кръстил се в Иордан и просветил целия свят, слава на Тебе.

Кондак 13

О, Иисусе Христе, дошъл на Иордан, за да вземеш греховете на целия свят! Приеми това наше малко моление, което Ти принасяме от цялата си душа, и ни просвети, седящите в тъмнината на греха, с Твоето спасително кръщение от Иоан, та изкупени чрез Тебе от душевни и телесни болести, да започнем да ходим право в обновения живот и с всички светии да Ти пеем: Алилуия.


Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос “Дойдете днес, Ангелски сили...” и 1-ви кондак “Поборниче Воеводо...”.

Молитва

Господи Иисусе Христе, Сине Божий Единородни, роден от Отца преди всички векове, Светлина от Светлина, просвещаваща всичко, а в последните времена нетленно въплътил се от Пресвета Дева Мария и дошъл в този свят заради нашето спасение! Защото Ти не изтърпя да гледаш човешкия род, мъчен от дявола, и затова в пресветлия ден на Твоето Богоявление си дошъл на Иордан при грешниците и митарите, за да се кръстиш от Иоан, бидейки безгрешен, за да изпълниш всяка правда и да вземеш в Иорданските води греховете на целия свят, като Агнец Божий да ги понесеш на Себе Си и да ги изкупиш с кръстно кръщение чрез пречистата Твоя Кръв. Затова, като се потопи във водите, небесата, затворени за Адам, се отвориха за Тебе, и Дух Свети слезе върху Теб във вид на гълъб, носейки просвещение и обожение на нашето естество, и Твоят Пребожествен Отец Ти възвести с небесен глас Своето благоволение, защото си изпълнил волята Му и си взел върху Себе Си греховете на човеците, и си приготвил Себе Си за заколение, както Сам си казал: Затова Ме люби Отец, защото Аз Си давам душата, за да я приема пак[6], и така, в този всесветъл ден, Ти, Господи, си поставил началото на нашето изкупление от прародителското грехопадение. Затова всички небесни сили се радват и цялото творение се весели, очаквайки своето освобождение от робството на тлението, и зове: Дойде просвещението, яви се благодатта, настъпи избавлението, светът се просвети и човеците се изпълват с радост. Да се веселят сега небето и земята, и целият свят да играе, реките да пляскат с ръце, изворите и езерата, бездните и моретата да се радват, защото днес тяхното естество се освети чрез Божественото Кръщение. Да се радват днес и човеците, защото тяхното естество пак се издигна до първото благородство, и всички с радост да пеят: Богоявление е. Дойдете мислено на Иордан, за да видим там велико видение: Христос пристъпва към кръщение. Христос идва на Иордан. Христос погребва във водата нашите грехове. Христос идва, за да потърси похитената и заблудена овца, намира я и я въвежда в рая.

Празнувайки паметта на това Божествено тайнство, усърдно Ти се молим: Човеколюбче Господи, сподоби ни, жадуващите, по Твоя глас да дойдем при Тебе, Извора на вода за вечен живот, за да почерпим водата на Твоята благодат и опрощение на греховете и отхвърлили нечестието и светските похоти, да поживеем целомъдрено и девствено, праведно и благочестиво в сегашния век, очаквайки блаженото упование и явяването на Твоята слава, на великия Бог и наш Спасител, за да ни спасиш не поради делата ни, но по Твоята милост и обновлението от Светия Твой Дух чрез банята на пакибитието, Когото обилно си излял, та оправдани от Неговата благодат, да станем наследници на вечния живот в Твоето Царство. Там ни сподоби с всички светии да прославяме всесветото Твое име с Безначалния Твой Отец и с Пресветия и Благия, и Животворящ Твой Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин.Акатисти. Книга 1.
Славянобългарски манастир
"Св. Вмчк Георги Зограф",
Света Гора, Атон, 2006 г.


[1] Мат. 3:17.

[2] Пс. 28:3, 4.

[3] Пс. 144:13.

[4] Иоан. 1:31.

[5] Лук. 12:50.

[6] Иоан. 10:17.