Катизма втора 

 

Псалом 9

 

Ще (Те) славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса,

3. ще се радвам и тържествувам за Тебе, ще възпявам Твоето име, Всевишний.

4. Когато враговете ми бъдат обърнати назад, ще се препънат и ще погинат пред Твоето лице,

5. защото Ти отсъди моя съд и моята тъжба; Ти седна на престола, Съднико праведний.

6. Ти възнегодува против народите, погуби нечестивия, името им заличи вовек-века.

7. У врага съвсем не стигна оръжие, и градовете Ти разруши; с тях загина споменът им.

8. Но Господ вечно пребъдва; Той е приготвил за съд Своя престол,

9. и ще съди вселената по правда, ще отсъди народите справедливо.

10. И ще бъде Господ прибежище за угнетения, прибежище в усилни времена;

11. и ще се уповават на Тебе ония, които познават Твоето име, понеже Ти не оставяш ония, които Те търсят, Господи.

12. Пейте Господу, Който живее на Сион, възпявайте между народите делата Му,

13. защото Той дири сметка за кръв; помни загиналите, не забравя писъка на потиснатите.

14. Помилуй ме, Господи; погледни, как страдам от ония, които ме мразят, ­ Ти, Който ме издигаш от вратата на смъртта,

15. за да възвестявам всичката Твоя хвала при портите на дъщерята Сионова: ще се радвам за спасението от Тебе.

16. Паднаха народите в ямата, що бяха изкопали; в примката, що бяха скрили, се оплете ногата им.

17. Господ биде познат по съда, който извърши; нечестивецът биде уловен в делата на ръцете си.

18. Да си идат в ада нечестивците, ­ всички народи, които забравят Бога.

19. Защото не завинаги ще бъде забравен сиромахът, и надеждата на бедните не докрай ще загине.

20. Стани, Господи, да не вземе връх човек; нека се съдят народите пред Твоето лице.

21. Напрати, Господи, върху им страх: нека знаят народите, че те са човеци.

22. Защо, Господи, стоиш далеч и криеш Себе Си в усилно време?

23. Поради гордостта си нечестивците преследват бедния: нека се хванат в хитрите кроежи, що сами измислят.

24. Защото нечестивецът се хвали с похотта на душата си; користолюбецът облажава себе си.

25. В своята гордост нечестивецът пренебрегва Господа и казва: “не дири сметка”; във всички си помисли дума: “няма Бог!”

26. Във всяко време пътищата му са гибелни; Твоите съдби са далеч от него; на всички свои врагове гледа с презрение;

27. дума в сърце си: “няма да се поклатя; от рода в род зло няма да ми се случи”.

28. Устата му са пълни с проклятия, коварства и лъжа; под езика му ­ мъчение и пагуба;

29. седи в засада зад двора; в скришни места убива невинния; очите му дебнат сиромаха;

30. причаква на скришно място като лъв в леговище; причаква в засада, за да хване сиромаха; хваща сиромаха и го увлича в мрежите си;

31. прегъва се, приляга ­ и сиромасите падат в силните му нокти;

32. дума в сърце си: “Бог е забравил, скрил е лицето Си, никога няма да види.”

33. Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати.

34. Защо нечестивецът нехае за Бога, думайки в сърце си: “Ти няма да търсиш сметка”?

35. Ти виждаш, понеже гледаш обиди и притеснения, за да отплатиш с ръката Си. Тебе се беден предава; на сираче Ти си помощник.

36. Сломи мишцата на нечестивия и злия, тъй че да се търси и да се не намери неговото нечестие.

37. Господ е цар навеки, завинаги; ще изчезнат езичниците от Неговата земя.

38. Господи! Ти чуваш желанието на смирените; укрепи сърцето им; отвори ухото Си,

39. за да отсъдиш правда на сираче и на потиснат, та човек да не всява вече страх на земята.

 

Псалом 10

 

На Господа се уповавам; как тогава казвате на душата ми: “отлети на вашата планина като птица”?

2. Защото ето, нечестивците изопнаха лък, туриха стрелата си на тетивата, за да стрелят в тъмно върху правите по сърце.

3. Когато са разрушени основите, какво ще стори праведникът?

4. Господ е в светия Свой храм, Господ има престола Си на небесата; очите Му гледат (към бедния); веждите Му изпитват човешките синове.

5. Господ изпитва праведния, а душата Му мрази нечестивеца и насилника.

6. Върху нечестивците ще излее Той като дъжд разпалени въглени, огън и жупел; и палещ вятър е техният дял от чашата,

7. защото Господ е праведен, ­ обича правда; лицето Му гледа праведника.

Слава:

 

Псалом 11

 

Спаси (ме), Господи, защото не остана праведен, защото няма верни между синовете човешки.

3. Лъжа говори всеки на ближния си; лъстиви са устата, говорят с присторено сърце.

4. Господ ще изтреби всички лъстиви Уста, високомерния език,

5. ония, които думат: “с езика си ще надвием; устата ни са с нас, кой ни е господар?”

6. Заради страданията на сиромасите и охканията на бедните ще се дигна сега, казва Господ, ще туря в безопасност оногова, когото искат да уловят.

7. Думите на Господа са думи чисти, сребро, очистено от пръст в горнило, седем пъти претопено.

8. Ти, Господи, ще ги запазиш и ще ги завардиш от този род навеки.

9. Навред ходят нечестивци, когато нищожните измежду синовете човешки се издигат.

 

Псалом 12

 

Докога, Господи, ще ме забравяш докрай, докога ще скриваш лицето Си от мене?

3. Докога ще измислям кроежи в душата си, и ще скърбя в сърцето си денем (и нощем)? Докога врагът ми ще се издига над мене?

4. Милостно погледни, чуй ме, Господи, Боже мой! Просвети очите ми, за да не заспя сън смъртен;

5. да не каже врагът ми: “надвих му”. Да се не зарадват гонителите ми, ако се поклатя.

6. Аз пък се уповавам на Твоята милост; сърцето ми ще се зарадва за спасението от Тебе; ще пея Господу, Който ме е облагодетелствувал (и ще възпявам името на Господа Всевишни).

Слава:

 

Псалом 13

 

Рече безумец в сърце си: “няма Бог”. ­ Развратиха се човеците, извършиха гнусни дела; няма кой да прави добро.

2. Господ от небесата с внимание погледна към синовете човешки, за да види, има ли кой да разбира, да търси Бога.

3. Всички се отклониха, станаха еднакво покварени; няма кой да прави добро, няма нито един.

4. Нима не ще се вразумят всички, които вършат беззаконие, които тъй изпояждат народа ми, както ядат хляб, и които не призовават Господа?

5. Там ще се уплашат те от страх, (дето няма страх,) защото Бог е в рода на праведните.

6. Вие се подиграхте с мисълта на сиромаха, че Господ е негова надежда.

7. “Кой ще даде от Сион спасение Израилю!” Кога Господ върне пленените от Своя народ, тогава ще се зарадва Иаков, и ще се развесели Израил.

 

Псалом 14

 

Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище? кой може да обитава на Твоята света планина?

2. Оня, който ходи непорочно, върши правда и в сърце си говори истина;

3. който не клевети с езика си, не прави зло на приятеля си и не понася хули за ближния си;

4. оня, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави ония, които се боят от Господа; който се кълне, макар и на зъл човек, и не изменява;

5. който не дава парите си с лихва и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати навеки.

 

Псалом 15

 

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

2. Казах Господу: Ти си Господ мой; моите блага Тебе са непотребни.

3. Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници ­ към тях е всичкото ми желание.

4. Нека се умножават скърбите на ония, които тичат към чужди богове; аз няма да принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да помена техните имена.

5. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий.

6. Междите ми се паднаха по хубави места, и наследието ми е приятно за мене.

7. Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност.

8. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна; няма да се поклатя.

9. Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда,

10. защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление.

11. Ти ще ми посочиш пътя на живота: пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница навеки.

 

Псалом 16

 

Чуй, Господи, правдата (ми), послушай вика ми, приеми молба от нелъжлива уста.

2. От Твоето лице да излезе съд за мене; Твоите очи да погледнат правотата.

3. Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем, изкуси ме и нищо не намери; устата ми не отстъпват от мислите ми.

4. В човешките дела, по думата на устата Ти, аз се пазех от пътищата на притеснителя.

5. Утвърди крачките ми по Твоите пътища, да се не поклатят стъпките ми.

6. Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже; приклони ухото Си към мене, чуй моите думи.

7. Яви чудната Си милост, Ти, Който надяващите се (Тебе) спасяваш от ония, които се противят на Твоята десница;

8. пази ме като зеница на око; скрий ме в сянката на Твоите крила

9. от лицето на нечестивците, които ме нападат, ­ от враговете на душата ми, които ме окръжават:

10. те се затвориха в тлъстината си, надменно говорят с устата си.

11. Сега на всяка наша крачка ни окръжават; те устремиха очите си, за да ме повалят на земята.

12. Те са като лъв, който жадува за плячка, ­ като лъвче, което стои на потайни места.

13. Стани, Господи, предупреди ги, повали ги. Избави с меча Си душата ми от нечестивеца;

14. чрез Твоята ръка, Господи, избави я от човеците на света, чийто дял е в тоя живот, и чиято утроба пълниш от Твоите съкровищници; синовете им са сити и ще оставят остатък на децата си.

15. Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице; кога се събуждам, с Твоя образ ще се насищам.

Слава:

След втора катизма: Св. Боже... Пресвета Троице... Отче наш...

 

Тропар гл. 2

 

Господи, понеже съм безплодно дърво, плод на умиление съвсем не принасям. Страхувам се да не бъда отсечен и се боя от неугасимия огън. Затова Те моля: преди да ме е сполетяла тая беда, обърни ме и ме спаси.

Като морски вълни се възправиха срещу мене моите беззакония; като лодка в ширинето морско съм самин, обуреваем от многото ми прегрешения. Но, Господи, насочи ме чрез покаяние към тихо пристанище и ме спаси.

Слава:

Помилуй ме, каза Давид. И аз също Ти викам: съгреших, Спасителю! Очисти чрез покаяние греховете ми и ме помилуй.

И сега...

Богородице, усърдна ходатайко за християните, моли Твоя Син да ни избави от всяко злодейство и жестокост на борещия ни враг и поради милосърдието и щедростите да ни даде, Майко Дево, по Твоите молитви, прошка на нашите съгрешения.

Господи, помилуй (40 пъти) и

 

Молитвата

 

Владико, Вседържителю, Отче на нашия Господ Иисуса Христа, Единородния Твой Син, дай ми нескверно тяло, чисто сърце, бодър ум и неблуждаещ разум. Да дойде върху мене Светият Дух, за да позная в достатъчна мяра истината в Твоя Христа, с Когото Ти подобава слава, чест и поклонение, заедно със Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.