Катизма първа 

 

Псалом 1

 

Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи,

2. а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем!

3. И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее.

4. Не тъй са нечестивците, (не тъй;) но те са като прах, що вятърът измита (от земното лице).

5. Затова нечестивците не ще устоят на съда, и грешниците ­ в събранието на праведните.

6. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.

 

Псалом 2

 

Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща?

2. Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и против неговия Помазаник.

3. “Да разкъсаме ­ казват ­ техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови.”

4. Оня, Който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае.

5. Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути:

6. “Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята света планина;

7. ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих;

8. искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твое наследие, и всичко до край-земя ­ за Твое владение.

9. Ти ще ги поразиш с железен жезъл; ще ги строшиш като грънчарски съд.”

10. И тъй, вразумете се, царе; вземете поука, съдии земни!

11. Служете Господу със страх и радвайте се (пред Него) в трепет.

12. Отдайте почит Сину, за да се не разгневи, и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават.

 

Псалом 3

 

Господи, колко се умножиха враговете ми! Мнозина въстават против мене;

2. мнозина казват за душата ми: за него спасение няма в Бога.

3. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми.

4. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина.

5. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля.

6. Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене.

7. Стани, Господи! спаси ме, Боже мой! защото Ти удряш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите.

8. От Господа е спасението. Върху Твоя народ е Твоето благословение.

 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе, Боже (3 пъти).

Господи, помилуй (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

 

Псалом 4

 

Кога викам, чуй ме, Боже на моята правда! В утеснение Ти ми даваше простор. Помилуй ме и чуй молитвата ми.

3. Синове велможки, докога славата ми ще бъде в поругание? докога ще обичате суета и ще търсите лъжа?

4. Знайте, че Господ Си е отделил Своя светия; Господ чува, кога викам към Него.

5. Като се гневите, не съгрешавайте: размислете в сърцето си на леглата си, и утихнете.

6. Принасяйте жертви праведни и се уповавайте на Господа.

7. Мнозина думат: кой ще ни покаже добрини? Яви ни светлината на лицето Си, Господи!

8. Ти изпълни сърцето ми с веселие, откак у тях се намножи жито и вино (и елей).

9. Спокойно си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност.

 

Псалом 5

 

Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми.

3. Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой! защото Тебе се моля.

4. Господи, чуй рано гласа ми, ­ на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам,

5. защото Ти си Бог, Който не обича беззаконие; злият няма да се настани при Тебе;

6. нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи: Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие.

7. Ти ще погубиш ония, които говорят лъжа; от кръвожаден и коварен Господ се гнуси.

8. Аз пък, по Твоята велика милост, ще вляза в Твоя дом и ще се поклоня в светия Твой храм със страх пред Тебе.

9. Господи, упътвай ме в Твоята правда, заради моите врагове: изравняй Твоя път пред мене.

10. Защото в устата им няма истина; сърцето им е пагуба, гърлото им ­ отворен гроб, с езика си лъстят.

11. Осъди ги, Боже, да не сполучат в своите кроежи; отхвърли ги, поради голямото им нечестие, защото се дигнаха против Тебе.

12. И ще се възрадват всички, които се на Тебе уповават, ще ликуват вечно, и Ти ще ги закриляш; и ще се хвалят с Тебе ония, които обичат Твоето име.

13. Защото Ти, Господи, благославяш праведника и с благоволение, като с щит, го закриляш.

 

Псалом 6

 

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай.

3. Помилуй ме, Господи, защото съм немощен; изцели ме, Господи, защото костите ми са потресени;

4. потресена ми е силно и душата; а Ти, Господи, докога?

5. Обърни се, Господи, избави душата ми, спаси ме поради милостта Си,

6. защото в смъртта няма спомен за Тебе: в гроба кой ще Те слави?

7. Уморен съм от моите въздишки; всяка нощ обливам леглото си, със сълзи измокрям постелката си.

8. Помрачи се от скръб окото ми, остаря поради всичките ми врагове.

9. Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие, защото Господ чу гласа на моя плач,

10. Господ чу молбата ми, Господ ще приеме молитвата ми.

11. Да бъдат посрамени и жестоко поразени всички мои врагове; да се върнат назад и в миг да се засрамят.

 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе, Боже (3 пъти).

Господи, помилуй (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

 

Псалом 7

 

Господи, Боже мой! на Тебе се уповавам, спаси ме от всички мои гонители и ме избави;

3. да не изтръгне врагът като лъв душата ми и да я не разкъса, кога няма избавител (нито спасител).

4. Господи, Боже мой! ако аз съм направил нещо, ако има неправда в ръцете ми,

5. ако съм отплащал със зло ономува, който е бил в мир с мене, аз, който съм избавял дори оногова, който без причина ми е станал враг, ­

6. нека врагът погне душата ми и я настигне, нека стъпче в земята живота ми, и славата ми да хвърли в праха.

7. Стани, Господи, в гнева Си, дигни се против бесненията на враговете ми, пробуди се заради мене за в съда, който си заповядал, ­

8. множество народи ще застанат около Тебе; издигни се високо над тях.

9. Господ ще съди народите. Съди ме, Господи, по правдата ми и по непорочността, що е в мене.

10. Да престане злобата на нечестивите, а праведника подкрепи, защото Ти изпитваш сърца и утроби, праведний Боже!

11. Моят щит е в Бога, Който спасява правите по сърце.

12. Бог е съдия праведен (крепък и дълготърпелив,) и Бог, Който всеки ден строго изисква;

13. ако някой не се обръща, Той изостря меча Си, изопва лъка Си и го насочва,

14. приготвя за него смъртоносни оръдия, прави стрелите Си палещи.

15. Ето, нечестивият зачена неправда, носи злоба и роди си лъжа.

16. Ров изрови, изкопа го дълбоко и падна в ямата, която приготви;

17. злобата му ще се обърне върху неговата глава, и злодейството му ще падне върху темето му.

18. Ще славя Господа по Неговата правда и ще възпявам името на Господа Всевишни.

 

Псалом 8

 

Господи, Боже наш! колко е величествено Твоето име по цяла земя! Твоята слава се простира по-горе от небесата!

3. Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, та да направиш да млъкне враг и мъстител.

4. Кога гледам Твоите небеса ­ дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си:

5. що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?

6. Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал;

7. поставил си го владетел над делата на Твоите ръце; всичко си покорил под нозете му:

8. овци и волове всички, а също и зверовете полски,

9. птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища.

10. Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя!

 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе, Боже (3 пъти).

Упование наше, Господи, Слава Тебе.

След първа катизма: Св. Боже... Пресвета Троице... Отче наш... 

 

Тропар, гл. 1

 

Заченат в беззакония, аз, блудният, не смея да погледна към небесната висота, но като се осланям на Твоето човеколюбие, викам: Боже, очисти ме грешния и ме спаси.

Ако дори праведникът едва се спасява, аз ­ грешният, къде ще се дена? Теготата и зноя на деня не понесох. Но причисли ме към наетите в единадесетия час работници, Боже, и ме спаси.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Спасителю, побързай да ми отвориш отеческите обятия! Блудно прекарах моя живот, но сега, когато гледам неизтощимото богатство на Твоите щедрости, не презирай моето обедняло сърце. Защото към Тебе, Господи, с умиление, викам: съгреших против небето и пред Тебе!

И сега, и всякога, и во веки веков. Амин.

Пресвета Дево, упование на християните, непрестанно моли, заедно с небесните сили, Бога, Когото си родила неизказано и непостижимо за ума, да даде на всички нас, които винаги с вяра и любов Те почитаме, опрощение на греховете и обновление на живота.

Господи, помилуй (40 пъти).

Владико, Вседържителю, Който си непостижим, начало си на светлината и сила, която превъзхожда всеки ум, Отец на ипостас-ното Слово и изпустител на Твоя равен Теб по сила Дух! Заради състрадателната милост и неизказана благост, не си презрял човешкото естество, обхванато от тъмнината на греха, но с божествените зари на Твоето свещено учение, чрез закона и пророците, си просветил света, а по-сетне си благоволил да изгрее за нас по плът Твоят единороден Син, за да ни насочи към сиянието на Твоята светлина. Нека ушите Ти да чуят гласа на нашето моление и дай ни, Боже, на нас, които очакваме идването на Твоя Син, Съдията на всички, щото нощта на целия сегашен наш живот да премине в сърдечна (духовна) бдителност и трезвост, да не би да легнем и заспим, но да се окажем добри и изправени, заети с изпълнение на Твоите заповеди и да влезем, заедно с Него, в радостта Му, гдето гласът на празнуващите е непрестанен и неизказана насладата на ония, които гледат неизречената Ти слава. Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе въздаваме слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.