Светител Теофан Затворник

 

Овехтяване и обновление

 

Преди пришествието на Христа Спасителя по целия свят, с изключение на Божия народ, във всички области – умствената, нравствената, естетическата, семейната и гражданската – господстваше старият езически живот. След Спасителя Христос заедно с разпространяването на християнството силата на Божието слово и благодатта на Светия Дух изместиха езическите принципи и въведоха навсякъде християнски принципи, и също във всички области – умствената, нравствената, естетическата, семейната, политическата. Тези принципи в Светата Православна Църква действаха и действат непрекъснато и на Изток, и у нас. На Запад папата, като отпадна от Църквата, пръв прие корена на езическия живот – гордостта. И всички други езически елементи не се забавиха да се насъберат около този център. През ХІV век те вече укрепнаха достатъчно, надигнаха глава и отново гласно влязоха в спор с християнството. Образува се кръг от хора, проникнати от езически дух, които си поставиха за задача отново да въведат навсякъде езическите принципи и пак във всички области: умствената, нравствената, естетическата, семейната и гражданската. Времето, когато бе извършено това, се нарича западно „възраждане”. Така че, западното възраждане е всъщност възстановяване на езичеството в разрез с християнството. Но каквото е семето, такъв е и плодът. Цялото съвременно западно образование във всичките му видове е резултат от движението, тласък на което бе даден с това възраждане. Затова цялото – и в духа, и в тялото, и в главното, и в частите – е пропито с враждебни на християнството езически принципи. Всеки, който се докосва до него и поне малко се сродява с него, повече или по-малко става враг на Христа. Така свидетелства опитът.

Така че, какво ни интересува Западът! Нека постъпва както знае. Ние живеехме просто под влияние на животворните християнски начала и нямахме никаква представа какво се върши на Запад, а и досега нямаше да имаме представа, ако не бяхме доведени до необходимостта да влезем в допир с тях. Но, като установихме взаимоотношения, заедно с полезното започнахме да приемаме от него и господстващия там дух на езическо образование, който и у нас започна да предизвиква същото, което прави и там; тоест докосне ли се  някой до него или сроди ли се с него, веднага се опълчва против Христа Спасителя и Светата Му Църква. И у нас се създаде прослойка хора, които твърдят, че всичко църковно, всичко християнско е вехтория, която трябва да бъде отхвърлена, а европейското образование е обновление, което трябва да бъде усвоено. Като узнахме сега какво представлява европейското образование, е лесно да разберем какво ни съветват. Апостол Павел казва, че Господ Бог прати апостолите Си, облечени с благодатта на Светия Дух, в света, за да доведат всички вярващи от тъмнина в светлина, от областта на сатаната – при Бога, а тези ни съветват от светлината да идем отново в тъмнината и от Бога – в сатанинската област, където господства не обновление на живота, а смърт, убиваща всички зародиши на истинския живот. Виж ги какви доброжелатели! И тъй, гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате: не като неразумни, а като мъдри. Не бивайте младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на нови учения; а с истинска любов растете по всичко в Оногова, Който е глава – Христос (ср. Еф. 4:14-15; 5:15).