ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ

 

В името на Отца и Сина, и Светия дух. Амин.

 

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята Пречиста Майка, и на всички  светии, помилуй нас. Амин.

 

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Царю Небесний, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота: дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий, душите ни.

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас (три пъти).    

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.    

Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. Господи, помилуй (три пъти).

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.    

Отче наш, Който Си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай нам днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъж-ниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.

 

 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, защото ние, грешните, като не намираме никакво оправдание, като на Владика Ти принасяме тая молитва: помилуй нас!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

Господи, помилуй нас, защото на Тебе се уповаваме. Не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни милостиво и сега, като добросърдечен, и ни избави от враговете ни; защото Ти си наш Бог, и ние Твой народ, всички сме дело на Твоите ръце, и Твоето име призоваваме.

И сега, и винаги, и во веки веков.

Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на Тебе, да не погинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение за християнския род.

Господи, помилуй (12 пъти).

 

Молитва към Господа

(От св. Макарий Велики)

 

Боже вечни, и Царю на всяко създание, Който ме удостои да достигна дори до тоя час, прости ми греховете, които извърших през този ден с дело,  слово и помисъл, и очисти, Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ми, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън, та като стана от смиреното си легло, да благоугаждам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот, и да побеждавам борещите се в мене плътски и безплътни врагове. И избави ме, Господи, от суетните мисли, които ме оскверняват, и от лошите пожелания. Защото Твое е царството, силата и славата, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.  Амин.

 

 Молитва към Господа Иисуса Христа

(От св. Антиох)

 

Вседържителю, Слово на Отца, Иисусе Христе, Който едничък си съвършен, поради Твоето голямо милосърдие, никога не се отдалечавай от мене, Твоя раб, но всякога пребъдвай в мене. Иисусе, добри Пастирю на Твоите овце, не ме предавай на змийното коварство и не ме оставяй на прищевките на сатаната, понеже в мене е семето на тлението. Но Ти, Господи Боже, на Когото се покланяме, Царю Свети Иисусе Христе, когато спя, запази ме чрез непомрачаващата светлина на Светия Твой Дух, с Който освети Твоите ученици. Дай, Господи, и на мене, недостойния Твой раб, Твоето спасение, когато съм на моето легло. Просвети ума ми със светлината на познанието на Твоето свето Евангелие, душата ми ­ с любовта към Твоя кръст, сърцето ми ­ с чистотата на Твоето слово, тялото ми ­ с Твоите спасителни страдания; опази мисълта ми чрез смирение пред Тебе и ме дигни навреме, за да Те славословя. Защото си благословен и препрославен, заедно с Безначалния Твой Отец и Пресветия Дух, во веки. Амин.

 

 Молитва към Пресветия Дух

 

Господи, Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината! Смили се, и помилуй мене, грешния Твой раб. Прости на мене, недостойния, всичко, с каквото Ти прегреших днес като човек. Прости моите волни и неволни, съзнателни и несъзнателни грехове, които сторих от младини от лош навик, или от дързост, или от малодушие. Прости ми, ако се клех в Твое име, или го похулих, или в гнева си леко го наклеветих, или оскърбих; ако за нещо се разгневих, или излъгах, или прекомерно спах, или, ако беден е дошъл при мене и го презрях; ако някого наскърбих, или му се скарах, или го осъдих; ако проявих високомерие, или се възгордях, или се разгневих; ако, като бях на молитва, суетата на тоя свят отклони моя ум, или нещо развратно помислих; ако преядох, и се опих, или безумно се смях, или нещо лукаво помислих, или, като видях чуждия успех, бях наранен от него в сърцето си; ако неприлични неща говорих, или на греха на моя брат се присмях, когато моите съгрешения са безбройни; ако към молитва бях нехаен, или друго лошо нещо направих, което не помня, защото всичко това, и дори много повече, направих, Творче мой Владико. Помилуй мене, малодушния и недостоен Твой раб, и разреши, освободи, и прости ми, като благ и човеколюбец, та с мир да легна, да заспя и почина аз, блудният, грешният и окаяният, и да се поклоня, и възпея, и прославя Твоето пречестно име, заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

 Молитва към Господа Иисуса Христа

(От св. Макарий Велики)

 

Какво да Ти принеса или какво да Ти въздам, великодаровити и безсмъртни Царю, щедри и човеколюбиви Господи;  защото, като се леня да Ти угодя и нищо добро не извърших, Ти ме доведе до края на изминалия ден и устройваш обръщането и спасението на душата ми. Бъди милостив към мене, грешния и лишения от всяко добро дело, дигни падналата ми душа, осквернена от безмерни съгрешения. Премахни от мене всяка лукава мисъл на тоя земен живот, прости ми, еднички безгрешни Боже, съгрешенията, които извърших днес съзнателно или несъзнателно, с думи, с дело, с помисъл и с всички мои чувства. Ти Сам ме закриляй и ме пази от всяко вражеско нападение с Твоята божествена власт, и неизказано човеколюбие, и сила. Очисти ме, Боже, очисти от многото мои грехове. Благоволи, Господи, да ме избавиш от примката на лукавия, спаси изстрадалата ми душа и ме осени със светлината на Твоето лице, когато дойдеш в слава. Дай ми сега да заспя неосъдително и без мечтания. Запази несмутена мисълта на Твоя раб. Изгони от мене всяко сатанинско въздействие. Просвети разумните очи на сърцето ми, за да не заспя за смърт. Прати ми мирен ангел, пазител и наставник на душата и тялото ми, да ме избави от моите врагове, та като стана от леглото си, да Ти принеса благодарствени молитви. О, Господи, чуй Твоя грешен и беден откъм добра воля и съвест раб. Дай ми като стана от сън,  да се поучавам с Твоето слово и чрез Твоите ангели прогони далеч от мене малодушието, навеяно от бесовете, та да благославям и прославям Твоето свето име, и да славя Пречистата Богородица Мария, която даде застъпница за нас грешните, и приеми Нейните молитви за нас, защото зная, че Тя подражава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли. С Нейното застъпничество, и със знака на честния кръст, и заради всички Твои светии, запази бедната ми душа, Иисусе Христе, Боже наш, защото си свет и препрославен во веки. Амин.

 

Молитва към Господа

 

 Господи, Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших през тоя ден с думи, с дело и с помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън, изпрати Твоя Ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на нашите души и тела, и затова на Тебе слава възнасяме, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Господи, Боже наш, в Когото повярвахме и Чието име повече от всяко друго име призоваваме, като отиваме да спим, дай облекчение на душата и тялото и ни запази от всяко мечтание и греховни наслади, възпри устрема на страстите, угаси  пламъците на телесната възбуда. Дай ни да живеем целомъдрено с дела и с думи, та като усвоим добродетелния живот, да не се лишим от Твоите обещани блага, защото си благословен во веки. Амин.

 

 Молитва към Господа

(моления, по броя на часовете на деня

и нощта от св. Иоан Златоуст)

 

През деня

 

Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага. Господи, избави ме от вечните мъки. Господи, прости ми, ако с ум или с мисъл, с думи или с дела Ти съгреших. Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, от малодушие и вкаменяло безчувствие. Господи, избави ме от всяко изкушение. Господи, просветли моето сърце, което лукаво пожелание помрачи. Господи, аз като човек съгреших, а Ти, като щедър Бог, ме помилуй, понеже виждаш немощта на душата ми. Господи, прати ми Твоята благодат на помощ, за да прославя Твоето свято име. Господи Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота, и ми дарувай добър край. Господи, Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, дай ми, според Твоята благост, да пос-тавя добро начало. Господи, поръси сърцето ми с росата на Твоята благодат. Господи на небето и земята, помени  в Твоето царство и  мене, грешния, безсрамен и нечист Твой раб. Амин.

 

През нощта

 

 Господи, приеми ме в покаяние. Господи, не ме изоставяй. Господи, не допускай да изпадна в беда. Господи, дай ми добра мисъл. Господи, дай ми сълзи и умиление, и да помня и смъртта. Господи, дай ми нагласа да изповядвам моите грехове. Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание. Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост. Господи, насади в мене корена на доброто, и в сърцето ми ­ почит към Тебе. Господи, удостой ме да Те обичам от цялата си душа и мисъл, и да изпълнявам във всичко Твоята воля. Господи, закриляй ме от зли човеци, и от бесове, и от страсти, и от всякакви други неприлични неща. Господи, знайно е, че Ти вършиш каквото пожелаеш: нека бъде Твоята воля и в мене, грешния, защото си благословен во веки. Амин.

 

Молитва към Господа Иисуса Христа

 

 Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Твоята пречиста Майка, и по молитвите на Твоите безплътни ангели, на Твоя пророк, Предтеча и Кръстител, на богоречивите апостоли, на светлите и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни отци и на всички светии, избави ме от сегашното бесовско притеснение. О, Господи мой и Творче, Който не искаш смъртта на грешния, но да се обърне и да бъде жив, дай на мене, нещастния и недостойния, да се обърна. Изтръгни ме от устата на погубващия змей, зинал да ме погълне и свлече жив в ада. О, Господи мой, утешение мое, Който заради мене, окаяния, се облече в тленна плът, изтръгни ме от окаяното ми положение и дай утеха на бедната ми душа. Насади в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди, да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства. Понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме!

 

Молитва към Пресвета Богородица

 

Добра Майко на благия Цар, пречиста и благословена Богородице, Марийо, излей върху изтерзаната ми душа милостта на Твоя Син и наш Бог, и с Твоите молитви ме упъти към добри дела, за да прекарам останалото време от живота си без грях, и да намеря рая чрез Тебе, Богородице Дево, едничка чиста и благословена.

 

Молитва към Ангела-пазител

 

Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших, и ме избави от всяко лукаво дело на противния ми враг, та с никакъв грях да не прогневя моя Бог. Но моли се за мене, грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, и на Майката на моя Господ Иисуса Христа, и на всички светии. Амин.

 

Кондак на Пресвета Богородица

 

 На Тебе, Богородице, поборнице войвода, ние, Твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та  велегласно да Ти пеем: радвай се, Невесто Неневестна.

 

Към Пресвета Богородица:

 

Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси нашата молитва пред твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе душите ни.

 

Песен на Пресвета Богородица

 

Всичкито си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров.

Богородице Дево, не отхвърляй мене, грешния, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество. Понеже на Тебе се уповава душата ми, помилуй ме.

 

Към Света Троица:

(От св. Иоаникий)

 

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, покров ми е Дух Светий: Света Троице, слава на Тебе.

 

Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, Присноблажена и Пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

 

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. 

Господи, помилуй (3 пъти).

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, спаси  ме, грешния (грешната). Амин.

 

Молитва

(От св. Иоан Дамаскин)

 

Владико Човеколюбче! Дали това легло не ще ми бъде гроб, или отново ще просветиш душата ми с утрешния ден? Ето, пред мен лежи гробът, пред мен е смъртта. Боя се, Господи, от Твоя Съд и от нескончаемите мъки, ала не преставам да върша зло, не преставам да прогневявам Тебе, моя Господ Бог, и Пречистата Твоя Майка, и всички небесни сили, и моя свят Ангел-Пазител. И зная, Господи, че съм недостоен за Твоето човеколюбие, а съм достоен за всяко осъждане и мъка. Но, Господи, искам или не искам, спаси ме. Защото, ако праведника спасиш ­ това не е нещо велико, и ако чистия по сърце помилваш ­ в това няма нищо дивно, защото такива са достойни за Твоята милост. Но над мене, грешния, покажи колко дивна е милостта Ти, в това покажи Твоето човеколюбие ­ да не надмогнат моите зли дела Твоята неизказана благост и милосърдие; и както Ти искаш, така постъпи с мене!

 

Просвети очите ми, Христе Боже, да не заспя смъртен сън, да не рече някога врагът ми: победих го.

Слава:

Бъди застъпник на душата ми, Боже, защото ходя посред много примки, избави ме от тях и ме избави, Благи, защото си човеколюбец.

И сега, Богородичен:

Преславната Божия Майка, по-святата от светите ангели нестихващо да възпеем със сърце и уста, изповядвайки, че е Богородица, защото наистина ни роди въплътения Бог и непрестанно се моли за душите ни.

 

Също целуни кръста си и прекръсти леглото си от главата до нозете и на всички страни, казвайки молитва към честния Кръст.

 

Да възкръсне Бог и да се разпръснат Неговите врагове! Нека бягат от лицето Му всички, които Го ненавиждат. Както изчезва димът, тъй и те да изчезнат. Както се топи восъкът от огъня, тъй да погинат и бесовете пред лицето на ония, които обичат Бога, осеняват себе си с кръстното знамение и във веселие говорят. Радвай се, пречестни, и животворящи Кръсте Господен, който прогонваш бесовете със силата на разпънатия на тебе наш Господ, Иисус Христос, Който слезе в ада, унищожи силата на дявола и ни дарува Своя честен Кръст, за прогонване на всеки враг и противник. О, пречестний и животворящий Кръсте Господен! Помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии во веки. Амин.

Огради ме, Господи, със силата на честния и животворящ Твой Кръст и ме запази от всяко зло. Амин.

Облекчи, отпусни, прости, Боже, прегрешенията ни, които сме извършили волно и неволно, с дума и с дело, съзнателно и несъзнателно, денем и нощем, с ум и с помисъл: всичко нам прости, като Благ и Човеколюбец.

 

Всекидневна изповед на греховете

 

 Изповядвам пред Тебе, моя Господ, Бог и Творец, единия в Света Троица, прославян и покланяем Отец, Син и Свети Дух, всичките си грехове, които извърших през всички дни на моя живот, през всеки час и сега, с дела, с думи, с мисли: преяждане, опиване, ненавременно ядене, празнословие, униние, леност, прекословие, непослушание, оклеветяване, осъждане, нехайство, самолюбие, сребролюбие, грабителство, лъжа, кражба, даване назаем с лихва, завист, гняв, оскърбяване на ближния, плътска похот и нечистота, злопаметство, ненавист и това, което сгреших с всички мои сетива: зрение, слух, мирис, вкус, осезание и с всичките си душевни и телесни чувства, чрез които прогневих Тебе, моя Бог и Творец, и обидих ближния си. Като съжалявам за тези свои грехове, признавам себе си за виновен (виновна) пред Тебе, моя Бог, и коленопреклонно падам и се кая, помогни ми, Господи, Боже мой,  със сълзи смирено Те моля. Прости ми по Твоето милосърдие,  всички  минали и сегашни съгрешения, и ме освободи от тях, като благ и човеколюбец. Амин.

 

 

Напомняне

 

Преди да легнеш в леглото си, припомни си и размисли за това:

1. Въздай благодарност на Вседържителя Бог за това, че ти е дарил по Своята благодат да преминеш този ден жив и здрав.

2. Изпитай себе си и съвестта си, като подробно си припомниш всеки час през изтеклия ден, още от самото си събуждане: къде си ходил, какво си правил, с кого и за какво си разговарял; припомни си със страх Божий и изпитай себе си за всички свои дела, думи и помисли, от сутринта до вечерта.

3. Ако си извършил нещо добро през този ден, знай, че то не е от тебе, а от Самия Бог, Който ни дарува всичко добро, и на Него въздай слава и Му благодари;  моли Го да те утвърди в това добро, да те удостои и да ти помогне да вършиш и други добри дела.

4. Ако си извършил нещо лошо, от самия себе си и поради немощта си или поради лош навик и своеволие, кай се и моли човеколюбивия Бог да благоволи да ти дарува прошка, като обещаеш твърдо, че вече няма да правиш така, че повече няма да вършиш такива неподобаващи дела.

5. Със сълзи призовавай милостта на Твореца да ти даде безгрешна и тиха нощ, без смущение и съблазън, да ти дарува и утрешния ден, за да станеш рано и да славословиш Неговото свято име.

 

Преди да заспиш, кажи си:

В Твоите ръце предавам духа си, Господи Иисусе Христе, Боже мой: Ти ме благослови, Ти ме помилуй и ми дарувай живот вечен. Амин.

Прекръсти се и заспи с молитва, като размисляш за Съдния ден, когато ще застанеш пред Бога.