на Православната Църква

кратко сведение за тайнството

към своя кръщелник