Чудеса на Пресвета Богородица с поучения

Руно Оросено

Оросеното Руно ще ти даде корона на небето

Към читателя

Предисловие към книгата

Росата на любовта

Росата на защитата

Росата на утешението на странниците

Росата на изцелението

Росата на всяването на страх у враговете

Росата на озарението на ума

Росата на избавянето от сълзите

Росата на освобождаването от оковите

Росата на силата, измъчваща невидимите мъчители

Росата на изгонването на лукавите духове

Росата на изправянето на човеците

Росата на поражението на бесовете

Росата на проглеждането на слепите

Росата на радостта за всички скърбящи

Росата на посещаването на болните

Росата на покрова и застъпничеството за немощните

Росата на благодеянието

Росата на милостивото внимание

Росата на майчинството към сираците

Росата на надеждата за изгубилите надежда

Росата на милосърдието

Росата на милосърдието

Росата на пристанището за застигнатите от буря

Росата на възкресението

Кратко изброяване на изцелилите се