Увещание за целомъдрие

1.

 

Добре е човек да се обвърже с брак, само че целомъдрено, като отделя по-голямата част за Бога, а не за плътския съюз. Но по-добре е да остане свободен от окови, да отдаде всичко на Бога и на небесните. Бог не е съчетан, ангелите са безплътни; а материята е съчетана и изпълнена с тление. Встъпилият в брак се грижи за съпругата си и за милите си деца; а цялата грижа на девствениците е за Христа. Ако жената може да ти даде същото, каквото и Бог ти дава, то съпружеският живот е равен на безбрачния. А ако не може, то и между тези различни начини на живот няма равенство. Затова не ме упреквайте, родители, които предпочитате брака, а не чистотата; не принизявам брака, но избирам за себе си чистотата.

Но някои били паднали... Махни се от мен ти, който посочваш за  пример немощни, а не съвършени! Немощните докарват срам сами на себе си, а съвършените са наша слава. Нима, боейки се от градушка, да не обработваме земята, да не засаждаме лозя? Морето въвежда ли в пристанището всеки, който тръгва на път? Защо да вземам пример отдалеч? Сонмовете ангели не се увлякоха след падналия Деница. Иуда стана убиец на Владиката, а останалите апостоли ­ Негова слава. А ти не гледаш нещастията на брака си, измамите на прелюбодейците, които правят и предмета на любовта ти, и рода ти чужди за теб.

Върви нагоре, а завистта нека остане долу. Пази чистотата във всичко, дево, сгодена единствено за Христа, пази красотата запечатана. Христос е милостив, но и ревнив, не търпи нищо безобразно, нищо неблагоприлично. Най-добрата украса в облеклото е неукрасеността. Избягвай изнежеността, бъди скромна в движенията си, не привличай с погледа си моя поглед; спазвай целомъдрие в походката; прекарвай времето си в уединение; заключи слуха си; не позволявай на смеха да блудства; много е, ако си позволиш и следа от смях. Гневът, пиянството и бесът са еднакво опасни за девите; а най-лошо е пресищането на стомаха. Нека красотата отстъпи пред молитвите и бденията.

И на брат си не позволявай без крайна нужда да живее заедно с теб. За какво ти е да имаш пред очите си това, което възпламенява болестта? Нищо не е така отвратително, както помненето само за пръстното. Надеждни за теб, младата, са само отецът и Бог; а останалите нека да бягат от тебе както някога зверовете от Синай, когато Законът бил написан на скрижали. Принесеното в дар на Бога и девата трябва да бъдат неприкосновени не само за осквернените, но и за погледите на всички.

И телесните нужди да не те поробват напълно. Ако ти потрябва нещо, Бог ще ти сипе от делвата и ще замени твоята нива с гърне (вж.: 3 Царств. 17:12). Многоброен народ се насища с пет хляба; още повече се насищаш ти, стоящата пред Бога.

Затова, като имаш пречист Младоженец, Чиято красота е безплътна, не се съчетавай с друг. Той ще ти бъде не мъж, а прелюбодеец, открадващ любимото от жив Съпруг. Нима, след като си посветила съда на Бога, ще го присвоиш? Нима, след като си избегнала содомския огън, отново ще се върнеш в него? Не се превръщай в стлен стълб. Ти си повече от вдовица. Но  бракът на вдовицата не е невинен, ако преминава границите на чистотата. Има ли нещо по-маловажно от къс злато и от една дидрахма? Но те, бидейки присвоени, погубили войнството (вж.: Иис. Нав. 7:21). Гледай това, дево, и се подчинявай на Бога.

2.

Всяка добродетел издига праведника с едно стъпало по-нагоре. Който не познава брачното ложе, е равен на ангелите. Който се подвизава във въздържането, се старае да се сравни с девиците. Който спазва съпружеска вярност, става равен на въздържания. Само се подвизавайте в целомъдрието, за да достигнете до най-високите стъпала.